Lidmaatschap

Het volwaardige lidmaatschap van de Jonge Balie Den Bosch

Den Boschse Jonge Balie staat open voor personen die als advocaat staan ‚Äč‚Äčingeschreven bij de Rechtbank Den Bosch en die (in totaal) zes jaar niet hebben ingeschreven. Advocaten die zijn ingeschreven bij de Rechtbank Den Bosch worden automatisch lid als het gaat om hun eerste inschrijving bij de rechtbank. Na het zesde jaar kunnen Den Boschse advocaten (alleen) extra lid blijven. Het reguliere lidmaatschap wordt automatisch omgezet in een extra lidmaatschap, tenzij het wordt opgezegd.

Contributie

De jaarlijkse contributie voor een gewoon lid is 37 euro. De jaarlijkse contributie voor extra leden is 15 euro. Leden zijn voor het gehele verenigingsjaar een vergoeding verschuldigd als zij in dat jaar een bepaalde tijd als advocaat werkzaam zijn geweest bij de rechtbank Den Bosch. Dit betekent dat het volledige honorarium wordt betaald, ook als de advocaat tijdens het verenigingsjaar (dus voor het einde ervan) ontslag neemt en als lid aftreedt.